THÔNG BÁO Một số sai sót và cách khắc phục qua hai ngày đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014

Thứ tư - 02/04/2014 20:52 1.632 0
Qua kiểm tra, giám sát hai ngày đầu triển khai thu thập thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, nhìn chung các điều tra viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phỏng vấn và ghi phiếu cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót cần phải khắc phục ngay.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 131/TB-CTK Phú Thọ, ngày 02 tháng 4 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
Một số sai sót và cách khắc phục qua hai ngày đầu tiến hành
điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014
 
   
 Qua kiểm tra, giám sát hai ngày đầu triển khai thu thập thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, nhìn chung các điều tra viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phỏng vấn và ghi phiếu cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót cần phải khắc phục ngay. Cụ thể như sau:
1. Về quy trình phỏng vấn:
Từ câu 1 đến câu 3: Phải hỏi và ghi thông tin theo hàng ngang cho tất cả các nhân khẩu thực tế thường trú trong hộ. Từ câu 4 trở đi, yêu cầu phải hỏi và ghi thông tin theo Cột cho từng đối tượng điều tra để tránh nhẫm lẫn khi phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu điều tra, trong quá trình phỏng vấn chú ý các câu hỏi kiểm tra và các hướng dẫn chuyển để tránh hỏi thừa thông tin.
2. Về nghiệp vụ điều tra:
a) Một số nội dung chung cần chú ý trong quá trình điều tra, ghi các phiếu:
- Trong 30 hộ đã được Tổng cục Thống kê chọn để điều tra, nếu có hộ chuyển đi cả hộ sang địa bàn khác mà ngôi nhà ở của hộ bỏ trống không có người ở thì không được chọn hộ khác để thay thế; trường hợp ngôi nhà đó có hộ mới đến ở thì điều tra hộ mới;
- Câu 4: Khi đã hỏi và ghi được thông tin năm sinh của đối tượng điều tra thì không cần ghi tuổi của đối tượng điều tra (chú ý thực hiện hướng dẫn chuyển);
- Câu 48: Hỏi và ghi thông tin các trường hợp chết của hộ từ thời điểm 1/4/2009 đến hết ngày 31/3/2014;
+ Câu 48a: Nếu người chết là NKTTTT của hộ tại thời điểm 1/4/2009, thì tính và ghi vào câu 48a.
+ Câu 48b: Nếu người chết không phải là NKTTTT của hộ tại thời điểm 1/4/2009, thì tính và ghi vào câu 48b.
+ Câu 48.1 và Câu 48.2: Chỉ hỏi và ghi thông tin khi câu 48b có từ 1 người chết trở lên.
- Câu 51: Quan sát hỏi và ghi số tầng của ngôi nhà đúng với thực tế. Thông thường số tầng đúng bằng số mái nhà hoặc sàn nhà của ngôi nhà;
- Câu 58: Hỏi và ghi thông tin cho tất cả các hộ (kể cả hộ đang có nhà ở và không có nhà ở). Câu 58 được xác định là “có” nếu trong 3 năm tới hộ có ý định mua hoặc thuê hoặc tự xây nhà để ở nằm ngoài địa bàn điều tra.
b) Một số nội dung cần chú ý khi phỏng vấn, ghi phiếu dài:
- Câu 25, Câu 40: Khi đã hỏi và ghi được thông tin năm kết hôn (câu 25), năm sinh (câu 40) của đối tượng điều tra thì không cần ghi tuổi của đối tượng điều tra (chú ý thực hiện hướng dẫn chuyển);
- Câu 20: Hỏi và ghi thông tin cho tổng số năm học mà đối tượng điều tra đã học xong hoặc đã tốt nghiệp ở tất cả các bậc đào tạo: từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, đại học,thạc sỹ và tiến sỹ. Nếu đối tượng điều tra chưa qua bậc đào tạo nào thì ghi “00” vào 2 ô tương ứng, chú ý thời gian đào tạo phải đủ 12 tháng mới tính là một năm.
Ví dụ: Một người đã tốt nghiệp cao đẳng (thời gian đào tạo 3 năm) và đang học năm thứ 3 của đại học, thì số năm học được ghi vào câu 20 là “05” (05=03+02).
- Câu 22: Chỉ hỏi và ghi thông tin cho những người có trình độ “DƯỚI TIỂU HỌC” (có mã “01” ở câu 18);
- Câu 36: Chú ý hỏi và ghi năm sinh và giới tính cho tối đa 5 người con sinh đầu tiên của đối tượng điều tra, tính cả trường hợp con sinh ra có biểu hiện sự sống nhưng sau đó bị chết;
 - Câu 63: Cần chú ý quan sát, hỏi và tích vào ô vuông phù hợp với thực tế của hộ, không được để trống. Đối với những đồ dùng hộ không có, thì tích vào ô mã 2 tương ứng.
3. Một số vấn đề khác:
- Để đảm bảo kế hoạch và chất lượng phiếu điều tra, Các Chi cục Thống kê cần xây dựng lịch nghiệm thu phù hợp với tiến độ điều tra của các điều tra viên, không nên đợi đến hết ngày 20/4/2014 mới nghiệm thu;
- Các tổ trưởng điều tra phải thường xuyên giám sát điều tra viên trong những ngày điều tra. Cuối mỗi ngày điều tra, tổ trưởng phải thu phiếu của điều tra viên để kiểm tra và giúp điều tra viên khắc phục những sai sót nếu có;
- Trước khi ĐTV, TT bàn giao phiếu điều tra cần phải sắp xếp phiếu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nếu hộ có từ 2 tập phiếu trở lên thì không được lồng các tập phiếu vào nhau, mà tập phiếu thứ nhất được xếp đầu tiên, tiếp theo đến tập phiếu thứ hai, … . Riêng đối với phiếu ngắn, phải xếp từng tờ phiếu theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi gấp chung cả tập phiếu, sau đó đưa vào cặp 3 dây, tuyệt đối không được gấp riêng từng phiếu.
Các điều tra viên, tổ trưởng điều tra cần tự kiểm tra và hoàn thiện các phiếu đã theo đúng nghiệp vụ đã được tập huấn và theo thông báo nghiệp vụ này./.
 
Nơi nhận:
- 13 CCTK HTT;
- CT, các PCT CTK; (báo cáo)
- TV Tổ công tác;
- Website CTK Phú Thọ;
- Lưu: VT, P. DSVX. (30b)
  CỤC TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Huy Lương
 
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây