Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Thứ sáu - 29/03/2024 23:02 318 0
Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ là một trong năm đơn vị được lựa chọn đại diện cho các vùng miền trong cả nước đã tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thời gian diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024
Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ là một trong năm đơn vị được lựa chọn đại diện cho các vùng miền trong cả nước đã tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến điều tra thí điểm Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thời gian diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024. Tham dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có các Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ liên quan của Tổng cục; các điểm cầu trực tuyến tại 05 tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện điều tra thí điểm. Tham dự tại điểm cầu Cục Thống kê Phú Thọ có đồng chí Trần Văn Việt – Phó Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo, công chức các phòng nghiệp vụ, 02 Chi cục Thống kê được lựa chọn điều tra thí điểm.
11
Hình ảnh tại điểm cầu Cục Thống kê Phú Thọ
Mục đích thực hiện điều tra thí điểm Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn bao gồm: (1) Thử nghiệm và hoàn thiện các phiếu điều tra cho Tổng điều tra năm 2025; (2) Thử nghiệm công tác lập bảng kê các đơn vị điều tra và địa bàn điều tra ; (3) Thử nghiệm phương pháp thu thập thông tin; (4) Xác định một số định mức phục vụ xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra năm 2025. Cuộc điều tra thí điểm này được tiến hành tại 05 tỉnh bao gồm: Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Tiền Giang, Lâm Đồng.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là cuộc điều tra quan trọng trong Chương trình điều tra Thống kê quốc gia; nhằm thu thập thông tin phục vụ việc đánh giá, phân tích thực trạng, xu hướng biến đổi, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung, khu vực nông thôn, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản nói riêng; biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước cũng như của từng tỉnh, thành phố. So với cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trước đây, cuộc Tổng điều tra năm 2025 sẽ áp dụng tối ưu ứng dụng công nghệ thông tin trong đó phần mềm CAPI được sử dụng cho phiếu điều tra hộ và trang trại, phần mềm Webform được sử dụng cho phiếu điều tra xã và doanh nghiệp.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe một số nội dung liên quan như: Giới thiệu phương án điều tra thí điểm Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025; Giới thiệu quy trình lập bảng kê; giới thiệu các phiếu điều tra; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và quy trình điều tra thí điểm nông thôn, nông nghiệp 2025; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI phiếu số 01/TĐTNN-HO, phiếu số 02/TĐTNN-HM, phiếu số 03/TĐTNN-TT; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Webform phiếu số 04/TĐTNN-XA, phiếu số 05/TĐTNN-DN;.... Sau phần trình bày phương án điều tra và các nội dung liên quan Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, góp ý, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra thí điểm tiến tới cuộc Tổng điều tra năm 2025.
Một số hình ảnh khác tại điểm cầu Cục Thống kê Phú Thọ
22
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây