Lãnh đạo qua các thời kỳ


Ông: Nguyễn văn Chước
Phó Ban Thống kê tỉnh (phụ trách)
từ: tháng 02/1956 - 10/1956. 

Ông: Phạm Hữu Niên[1]
Phó Chi Cục trưởng (phụ trách)
từ: tháng 11/1956 - 7/1958.
 
[1] Ông Phạm Hữu Niên
Nguyên Bí thư Đảng ủy
Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Ông: Nguyễn Văn Chuyên
Phó Chi cục trưởng phụ trách
từ: tháng 8/1958 - 6/1959.
Chi cục trưởng từ: tháng 7/1959 - 8/1964.


 

Ông: Đặng Văn Nghi
Chi cục trưởng từ: tháng 9/1964 - 10/1965.
 

Ông: Phan Thanh
Chi cục trưởng (CCTK Vĩnh Phú)
từ: tháng 3/1968 - 10/1969. 

Ông: Trần Quang
Quyền Chi cục trưởng (CCTK Phú Thọ)
từ: tháng 11/1965 - 02/1968.
Chi cục trưởng (CCTK Vĩnh Phú)
từ: tháng 11/1969 – 12/1983.
Cục trưởng CTK Vĩnh Phú
từ: tháng 01/1984 - 8/1986.

Ông: Lê Văn Khánh
Cục trưởng (CTK Vĩnh Phú)
từ: tháng 9/1986 – 12/1997
Cục trưởng (CTK Phú Thọ)
từ: tháng 01/1997 - 7/2000.

Bà: Nguyễn Thị Liên
Quyền Cục trưởng từ: tháng 8/2000 - 9/2001
Cục trưởng từ: tháng 10/2001 đến 3/2009

 

Ông: Nguyễn Huy Lương
Quyền Cục trưởng
từ: tháng 4/2009 - 5/2009.
Cục trưởng từ: tháng 6/2009 đến 9/2019.
 
   
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây