Lịch phổ biến thông tin tháng 03/2024

Thứ tư - 28/02/2024 22:23 287 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập, số vốn đăng ký, số lao động đăng ký từ ngày 01/01/2024 đến ngày 22/03/2024 Ước tính 29/03/2024
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp giải thể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 22/03/2024 Ước tính 29/03/2024
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ khác tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 3/2024 Ước tính 29/03/2024
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Diện tích rừng trồng mới tập trung quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Sản lượng thủy sản quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ khác quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Diện tích rừng bị thiệt hại quý I năm 2024 Ước tính 29/03/2024
Diện tích và cơ cấu đất năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số cuộc kết hôn năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Diện tích cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Năng suất cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Sản lượng cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Số lượng chăn nuôi chính thức năm 2023 (01/01/2024) Chính thức 29/03/2024
Sản phẩm chăn nuôi chính thức năm 2023 (01/01/2024) Chính thức 29/03/2024
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới Chính thức 29/03/2024
Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại năm 2023 Chính thức 29/03/2023
Số bác sĩ, số giường bệnh trên mười nghìn dân năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên một trăm nghìn dân năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ án, số bị can đã khởi tố năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ án, số bị can đã truy tố năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Diện tích và cơ cấu đất năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Diện tích cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Năng suất cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Sản lượng cây hàng năm vụ Đông 2023-2024 Chính thức 29/03/2024
Số lượng chăn nuôi chính thức năm 2023 (01/01/2024) Chính thức 29/03/2024
Sản phẩm chăn nuôi chính thức năm 2023 (01/01/2024) Chính thức 29/03/2024
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới Chính thức 29/03/2024
Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại năm 2023 Chính thức 29/03/2023
Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ án, số bị can đã khởi tố năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Số vụ án, số bị can đã truy tố năm 2023 Chính thức 29/03/2024
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây