Lịch phổ biến thông tin tháng 6/2024

Thứ năm - 30/05/2024 02:48 26 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập, số vốn đăng ký, số lao động đăng ký từ ngày 01/01/2024 đến ngày 22/06/2024 Ước tính 29/06/2024
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp giải thể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 22/06/2024 Ước tính 29/06/2024
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ khác tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 6/2024 Ước tính 29/06/2024
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Một số chuyên đề nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoàn thiện biên soạn trong 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số lao động có việc làm trong nền kinh tế quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Tỷ lệ thất nghiệp quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 01/06/2024
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 01/06/2024
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 01/06/2024
Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6 tháng đầu năm năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Diện tích rừng trồng mới tập trung quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Sản lượng thủy sản quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ khác quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Diện tích rừng bị thiệt hại quý II và 6 tháng năm 2024 Ước tính 29/06/2024
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây