Lịch phổ biến thông tin tháng 12/2023

Thứ hai - 18/12/2023 22:22 465 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 12/2023 Ước tính 29/12/2023
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Tờ gấp tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Dân số, mật độ dân số năm 2023 Ước tính 30/12/2023
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước năm 2023 Ước tính 29/12/2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 Sơ bộ 01/12/2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2023 Ước tính 01/12/2023
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 Sơ bộ 01/12/2023
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2023 Ước tính 01/12/2023
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 Sơ bộ 01/12/2023
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2023 Ước tính 01/12/2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD) năm 2022 Sơ bộ 01/12/2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD) năm 2023 Ước tính 01/12/2023
Diện tích cây lâu năm năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Năng suất cây lâu năm năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Sản lượng cây lâu năm năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Sản lượng thủy sản năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Diện tích cây lâu năm năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 Sơ bộ 15/12/2023
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây