Tổng cục Thống kê và ILO tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ

Thứ sáu - 09/07/2021 23:02 359 0
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) và Văn phòng Tổ chức Quốc tế (ILO) tại Việt Nam do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã làm việc và thực hiện giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ (kỳ tháng 3)
Tổng cục Thống kê và ILO tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) và Văn phòng Tổ chức Quốc tế (ILO) tại Việt Nam do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã làm việc và thực hiện giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ (kỳ tháng 3). Tham gia Đoàn công tác có ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, bà Valentina Barcucci - Chuyên gia kinh tế Lao động - Văn phòng ILO tại Việt Nam cùng Lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc TCTK: Vụ Thống kê Dân số Lao động, Vụ Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Cục Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Trưởng phòng, phó trưởng phòng của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.
 
Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ
Toàn cảnh buổi làm việc
 

Đồng chí Nguyễn Hiền Minh - Q.Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu khái quát về tỉnh Phú Thọ, báo cáo việc triển khai công tác điều tra lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 1750/QĐ-TCTK ngày 07/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2021, tỉnh Phú Thọ triển khai điều tra tại 78 địa bàn, gồm 27 địa bàn khu vực thành thị và 51 địa bàn khu vực nông thôn, được chia theo từng kỳ điều tra (07 ngày đầu tiên của mỗi tháng). Để chuẩn bị tốt cho công tác điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã tuyển chọn 28 điều tra viên, bình quân 1 điều tra viên phụ trách 1 địa bàn. Trong 2 tháng đầu năm 2021 điều tra viên đã điều tra tại 52 địa bàn (18 địa bàn khu vực thành thị và 34 địa bàn khu vực nông thôn); tổng số đã điều tra 624 phiếu hộ và 1.611 phiếu cá nhân. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ phân công nhiệm vụ cho từng giám sát viên phụ trách các huyện, thành, thị đôn đốc tiến độ điều tra trên trang web điều hành, đồng thời kiểm tra lỗi logic hàng ngày thông báo cho điều tra viên xác minh thông tin, sửa lỗi và đồng bộ lại dữ liệu để truyền về Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê - Tổng cục Thống kê. Thời điểm Đoàn công tác đến giám sát các điều tra viên đang tổ chức điều tra tại 26 địa bàn (09 địa bàn khu vực thành thị, 17 địa bàn khu vực nông thôn)...
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 1
Đồng chí Nguyễn Hiền Minh - Q.Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ báo cáo với Đoàn công tác

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh: Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 có ý nghĩa quan trọng nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả cuộc điều tra sẽ giúp Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động, từ đó hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động… Làm việc với tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác muốn tìm hiểu sâu hơn về quá trình triển khai điều tra lao động việc làm ở cấp cơ sở. Đồng thời, mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp đối với công tác điều tra lao động việc làm nói riêng và công tác thống kê nói chung.
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 2
Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Bên cạnh những thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, địa hình, thì dân số, lao động chính là lợi thế của tỉnh Phú Thọ. Hiện dân số Phú Thọ có khoảng gần 1,5 triệu dân (đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố); trong đó có khoảng 845.000 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế (chiếm 57% dân số); lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo toàn tỉnh đạt 25,8%. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác thống kê ngày càng đáp ứng tốt hơn, phục vụ đắc lực cho quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Bởi vậy, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng rất cần những thông tin đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; nhu cầu của thị trường lao động cũng như yêu cầu của các nhà đầu tư... Qua đó làm cơ sở để tỉnh xây dựng quy hoạch, chính sách về dân số, lao động, việc làm… Đồng chí mong muốn Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh trong công tác thống kê, để đưa ra những số liệu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 3
Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 4
Đoàn công tác tặng quà cho các hộ nghèo

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế hoạt động phỏng vấn của điều tra viên thu thập thông tin lao động việc làm tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 5
Đoàn giám sát TTTT tại hộ bà Đàm Thị Thu Thủy (phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)
Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 6
Đoàn giám sát TTTT tại hộ bà Đinh Thị Viễn (phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

Làm việc tại UBND huyện Thanh Sơn, Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác thống kê, tạo thuận lợi cho các điều tra viên triển khai nhiệm vụ, đáp ứng tiến độ kế hoạch được giao. Đồng chí nhấn mạnh, việc giám sát thực tế tại cơ sở có vai trò quan trọng để đoàn công tác của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế có những đánh giá xác thực trong quá trình triển khai, từ đó nghiên cứu, đổi mới phương pháp điều tra lao động việc làm khoa học, tiên tiến, đồng bộ hiệu quả hơn trên địa bàn cả nước.
 

Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam làm việc và giám sát cuộc điều tra lao động việc làm năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 7
Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Thanh Sơn

 

Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây