Tỉnh Phú Thọ phổ biến, quán triệt Luật Thống kê và một số văn bản của Trung ương về công tác thống kê Nhà nước

Thứ tư - 29/06/2022 21:30 654 0
Ngày 28/6/2022, cùng với tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; UBND tỉnh Phú Thọ đã phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Ngày 28/6/2022, cùng với tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; UBND tỉnh Phú Thọ đã phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị của tỉnh.
image001
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo và quán triệt tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước. Trong đó, có một số nội dung cơ bản như:
(i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê: thứ nhất, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thứ hai, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 05 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước; thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia; thứ tư, thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo Luật Thống kê 2015 (Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu).
(ii) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính. 85% các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030. 80% các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030…
(iii) Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền, địa phương và thực hiện tốt các nhiệm vụ thống kê theo lĩnh vực, phạm vi quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
image003
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác thống kê Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị trong thời gian tới phối hợp tốt với Cục Thống kê để triển khai thực hiện có hiệu quả một số công tác thống kê trọng tâm như:
(1) Tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác thống kê Nhà nước.
(2) Tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
(3) Nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với Cục Thống kê trong việc xây dựng hệ thống báo cáo điện tử, sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê, dữ liệu hành chính nhằm thiết lập hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
(4) Tiếp tục củng cố nhân lực làm thống kê, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
(5) Sử dụng đúng thông tin, số liệu thống kê do ngành Thống kê và các cơ quan có thẩm quyền công bố, phổ biến để đánh giá, xây dựng kế hoạch của ngành, lĩnh vực.
 

Nguồn tin: Thu Hà

Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây