Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024

Thứ năm - 09/05/2024 06:01 240 0
Chiều ngày 08/5/2024, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay"
     Chiều ngày 08/5/2024, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay". Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, quần chúng của Chi bộ.
1bi thu trien khai 1
Đồng chí Nguyễn Hiền Minh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024 tại hội nghị
     Tại hội nghị, các đảng viên, công chức và người lao động của Cục Thống kê được đồng chí Nguyễn Hiền Minh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới và con người mới; sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, những giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới.
2toan canh hn
Toàn cảnh hội nghị
     Nội dung chuyên đề năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, đảng viên, công chức, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, định hướng trong văn kiện Đại hội XIII, trong đó xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; quán triệt và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển văn hoá, con người Đất Tổ…
     Thông qua việc học tập nội dung chuyên đề năm 2024 mỗi đảng viên, công chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ sẽ vận dụng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo giao./.
 
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây