Lịch phổ biến thông tin tháng 6/2023

Thứ hai - 29/05/2023 22:23 716 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 6/2023 Ước tính 29/6/2023
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Tờ gấp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý II và 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 06/01/2023
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 06/01/2023
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 06/01/2023
Diện tích rừng trồng mới tập trung 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Sản lượng thủy sản  6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây