Lịch phổ biến thông tin tháng 01/2023

Thứ ba - 03/01/2023 02:54 328 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023 Ước tính 29/01/2023
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 01/2023 Ước tính 29/01/2023
Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng thủy sản năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số trường, lớp, phòng học phổ thông năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số giáo viên phổ thông năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2022 Sơ bộ 30/01/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2022 Sơ bộ 30/01/2023
Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Năng suất cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Sản lượng cây lâu năm năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 Chính thức 31/01/2023
Số trường, lớp, phòng học mầm non năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số giáo viên mầm non năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số học sinh mầm non năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số trường, lớp, phòng học phổ thông tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số giáo viên phổ thông tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 Chính thức 30/01/2023
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2022 Sơ bộ 30/01/2023
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2022 Sơ bộ 30/01/2023
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây