Lịch phổ biến thông tin tháng 12/2022

Thứ ba - 29/11/2022 22:02 348 0
Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chỉnh Thời gian phổ biến
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 12/2022 Ước tính 29/12/2022
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Tờ gấp tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý IV và năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Dân số, mật độ dân số năm 2022 Ước tính 30/12/2022
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước năm 2022 Ước tính 29/12/2022
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 Sơ bộ 1/12/2022
Tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2022 Ước tính 1/12/2022
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 Sơ bộ 1/12/2022
Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2022 Ước tính 1/12/2022
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 Sơ bộ 1/12/2022
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2022 Ước tính 1/12/2022
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD) năm 2021 Sơ bộ 1/12/2022
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD) năm 2022 Ước tính 1/12/2022
Diện tích cây lâu năm năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Năng suất cây lâu năm năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Sản lượng cây lâu năm năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Sản lượng thủy sản năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Diện tích cây lâu năm năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 Sơ bộ 15/12/2022
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây