Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu - 15/10/2021 05:42 327 0
Theo dự kiến, Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được khai mạc từ ngày 20-10-2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 13-11-2021. Kỳ họp lần này sẽ xem xét, đánh giá nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước
Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
     Theo dự kiến, Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được khai mạc từ ngày 20-10-2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 13-11-2021. Kỳ họp lần này sẽ xem xét, đánh giá nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, … và xem xét thông qua 02 dự án Luật, xem xét, cho ý kiến 05 dự án Luật; trong đó có xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

     Luật Thống kê 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Sau 5 năm thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê; chất lượng thông tin thống kê từng bước được nâng lên phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan Đảng, Chính phủ và các địa phương; số liệu thống kê của Việt Nam ngày càng được nhiều tổ chức trên thế giới công nhận; tuy nhiên, Luật Thống kê 2015 cũng cho thấy một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình hiện nay.
     Tại Kỳ họp lần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê với các nội dung về: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 2015.
     Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê sẽ tập trung vào 03 nội dung lớn, đó là:
     (1) Bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).
     (2) Bổ sung quy định về việc định kỳ 05 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.
     (3) Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.
     Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm công cụ để quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, sẽ là cơ sở để cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực. 
Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây