Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ năm - 19/09/2019 23:35 1.268 0

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 19/9/2019 Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh
     Chiều ngày 19/9/2019 Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.
     Tham dự hội nghị về phía Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương có TS. Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động thuộc Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở Trung ương; về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; TS. Nguyễn Huy Lương – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban TT Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ, các đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng ban  Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở cấp huyện, các đồng chí Giám sát viên duyệt số liệu và Giám sát viên quan sát cấp tỉnh.

TS. Nguyễn Huy Lương - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban TT Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Tiêu - Phó cục trưởng Cục Thống kê - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ có 14 thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 173 thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, 1.998 thành viên Ban chỉ đạo cấp xã,  20 thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 152 thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo cấp huyện. Cuộc Tổng điều tra đã huy động 277 người vẽ sơ đồ nền, 2.891 người lập bảng kê hộ, 1613 điều tra viên và 277 tổ trưởng tham gia vào cuộc Tổng điều tra. Ban chỉ đạo các cấp đã mở 134 Hội nghị tập huấn từ vẽ sơ đồ nền đến tập huấn nghiệp vụ điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra.


Đồng chí Nguyễn Chí Tiêu - PCT Cục Thống kê, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở tỉnh trình bày Báo cáo Tổng kết Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh

     Toàn tỉnh đã được Ban chỉ đạo Trung ương nghiệm thu 41.170 phiếu điều tra mẫu, 361.466 phiếu điều tra toàn bộ, 403.964 hộ (trong đó: có 6.632 hộ vùng núi cao, 284.313 hộ vùng núi thấp, 111.673 hộ vùng đồng bằng; có 75.634 hộ thành thị và 326.984 hộ nông thôn).
     Kết quả Tổng điều tra tại thời điểm ngày 01/4/2019 tỉnh Phú Thọ có 1.463.726 người; trong đó: Dân số thành thị 265.391 người chiếm 18,13% và dân số nông thôn 1.198.335 người chiếm 81,87% (số liệu này đã phản ánh tốc độ dân số thành thị tăng cao trong 10 năm trở lại đây). Trên địa bàn tỉnh có 49 dân tộc sinh sống (tăng 15 dân tộc so với năm 2009); chỉ số giới tính chung là 98,7 nam/100 nữ; có 28.586 hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ (chiếm tỷ lệ 7,1%, giảm 12,5% so với kết quả Tổng điều tra năm 2009)… Các chỉ số này đã phản ánh trong 10 năm qua tỉnh Phú Thọ đã đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, việc làm, thu nhập, điều kiện và mức sống của các hộ gia đình được cải thiện rõ rệt ….
     Tại Hội nghị đã có 04 báo cáo tham luận của các Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện và của Văn phòng BCĐ TĐT cấp tỉnh. Các tham luận đều nhất trí cao với Báo cáo Tổng kết của BCĐ TĐT cấp tỉnh, đồng thời minh họa thêm bằng những việc làm cụ thể tại cấp huyện, cấp xã và nêu rõ ba sáng kiến được áp dụng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện TĐT lần này trên địa bàn tỉnh, đó là: Sáng kiến trong lập và cập nhật bảng kê hộ, Sáng kiến trong tuyên truyền quyền, nghĩa vụ của các hộ gia đình trong TĐT, Sáng kiến trong thực hiện nghiệm thu, thanh toán thù lao cho các lực lượng tham gia điều tra ghi phiếu điện tử (CAPI).


Đồng chí Đinh Khắc Luyện – Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số Văn xã, Phó chánh văn phòng BCĐ Tổng điều tra phát biểu tham luận tại Hội nghị

     Thay mặt BCĐTĐTTƯ phát biểu tại hội nghị, TS. Vũ Thị Thu Thủy đã ghi nhận, chúc mừng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra. Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi chuẩn bị, lãnh đạo Cục Thống kê Phú Thọ đã quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện TĐT lần này bằng hình thức áp dụng phiếu điện tử cho nên ngay từ đầu BCĐ tỉnh đã hướng dẫn các BCĐ cấp huyện, cấp xã chú trọng tuyển chọn lực lượng điều tra viên là những người đảm bảo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ; đồng chí đề nghị BCĐTĐT tỉnh Phú Thọ cần bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề như: Ưu điểm của việc áp dụng phiếu điện tử so với phiếu giấy, kết quả sơ bộ của TĐT đã phục vụ lãnh đạo địa phương như thế nào, …, các sáng kiến hay, hữu ích đã được áp dụng trong cuộc Tổng điều tra lần này trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đề nghị hoàn thiện thêm để có thể nhân rộng ra cả nước trong các cuộc điều tra khác áp dụng phiếu điện tử,… Đồng chí mong muốn Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số sẽ diễn ra vào thời điểm 0h ngày 01/10/2019.
 


TS. Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động thuộc Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TĐT Dân số và nhà ở Trung ương
phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận các kết quả đạt được và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có đóng góp vào thành công của cuộc Tổng điều tra cũng như sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, sự ủng hộ của toàn thể Nhân dân và sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Lãnh đạo, các thống kê viên trong ngành thống kê tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong cuộc Tổng điều tra cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm như: Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả cao nên thực tế có đồng chí là cán bộ, công chức vẫn thờ ơ với Tổng điều tra, có cơ quan - tổ chức ý thức chưa tốt, chưa thực sự vào cuộc coi đó là công việc, trách nhiệm của ngành thống kê… Đồng chí giao cho Cục Thống kê chịu trách nhiệm quản lý, tổng hợp, phân tích công bố kết quả Tổng điều tra đến các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân theo quy định. Khi công bố kết quả Tổng điều tra cần lưu ý đặc biệt dữ liệu phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới; Cục Thống kê cần phổ biến nhanh chóng, kịp thời các ấn phẩm Tổng điều tra dưới nhiều hình thức phù hợp. Đồng chí nhấn mạnh: Các ngành, các cấp cần coi trọng kết quả Tổng điều tra, đây là những thông tin quí và tin cậy để các ngành, các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đánh giá tình hình, xây dựng, hoạch định kế hoạch, quy hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH trong thời gian tới khả thi, phù hợp và hiệu quả.
 


Đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh
 phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

TS. Nguyễn Huy Lương - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban TT Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê cho các tập thể

 


Tác giả bài viết: Thanh - Lê

Click để đánh giá bài viết Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây