Huyện Tân Sơn thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyện Tân Sơn thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thực hiện Công văn số 01/BCĐ- VPBCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ về việc Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra trong phạm vi từng xã, thị trấn
Thực hiện Công văn số 01/BCĐ- VPBCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ về việc Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra trong phạm vi từng xã, thị trấn.
Sau khi hướng dẫn cách vẽ sơ đồ nền, cách phân chia địa bàn điều tra, từ ngày 01 đến ngày 10/10/2018, Chi cục Thống kê huyện Tân Sơn (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Tân sơn) đã tập trung kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện của các UBND xã và thị trấn, phấn đấu toàn huyện sẽ hoàn thành đảm bảo chất lượng, kịp thời gian quy định, để trên cơ sở đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo, nhằm hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Sơn.
 
Một số hình ảnh:

Chi cục Thống kê huyện  kiểm tra công tác vẽ sơ đồ nền,
phân chia địa bàn điều tra ở xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Trường