Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ hai

Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ hai
Ngày 26/11/2015, Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ hai. Hội nghị đã xem xét, trao đổi các tờ trình, quy chế, đề án do Ban Thường vụ Hội trình và thống nhất thông qua
Ngày 26/11/2015, Ban Chấp hành Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ hai. Hội nghị đã xem xét, trao đổi các tờ trình, quy chế, đề án do Ban Thường vụ Hội trình và thống nhất thông qua: Quy chế Làm việc của Ban Chấp hành; Quy chế Làm việc của Ban Kiểm tra; Quy chế Tạo nguồn thu, quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công; Quy chế Quản lý, sử dụng con dấu và thể thức văn bản; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế Tổ chức và làm việc của Cơ quan Hội; Quy chế Thực hiện dân chủ cơ sở tại Cơ quan Hội và Quy chế Hoạt động của Ban Chuyên môn; Quyết định phân công các UVBCH và Quyết định về Cơ cấu tổ chức Hội.
Hội nghị cũng đã thông qua Đề án Thành lập Trung tâm Dịch vụ Thống kê tỉnh Phú Thọ, là đơn vị pháp nhân trực thuộc Hội, hoạt động theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Huy Lương, Chủ tịch Hội khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị lần thứ hai, BCH Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ

 


Tác giả bài viết: Huy Linh