Liên kết website

Chinh phu
Phú Thọ
Tổng cục Thống kê
Bộ kế hoạch và đầu tư

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17906

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1199063

Hội thống kê tỉnh Phú Thọ

Trang nhất » Giới thiệu

Chi cục thống kê

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
CÁC CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THÀNH, THỊ TRỰC THUỘC
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các Chi cục Thống kê huyện, thành, thị trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ có các chức năng, nhiệm vụ sau:
I. Vị trí và chức năng
   1.Chi cục Thống kê huyện, thành, thị là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trong phạm vi huyện, thành, thị; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
   2. Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
   1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
   2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.
   3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.
   4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
   5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.
   6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
   7. Phổ biển, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
   8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
   9. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.
   10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.
   11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
   12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.
   13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
   14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ giao./.

Chi cục thống kê các huyện, thành, thị

1. Chi cục Thống kê Thành phố Việt Trì
Địa chỉ: UBND TP Việt Trì, Thành phố Việt Trì - ĐT: (0210) 3847183
Chi cục trưởng:           B. Đỗ Thị Ngọc Mai 
Phó Chi cục trưởng:    Ô. Nguyễn Cảnh Tuấn
Phó Chi cục trưởng:    B. Nguyễn Thị Thanh Minh
Email: viettripth@gso.gov.vn


2. Chi cục Thống kê Thị xã Phú Thọ
Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ - ĐT: (0210) 3820264
Chi cục trưởng:          Ô. Trần Văn Việt 
Email: txphuthopth@gso.gov.vn


3. Chi cục Thống kê Huyện Đoan Hùng
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng - ĐT: (0210) 3880275
Chi cục trưởng:           Ô. Đặng Quốc Tuấn
Phó Chi cục trưởng:    Ô. Trần Quốc Bách
Email: doanhungpth@gso.gov.vn
  
4. Chi cục Thống kê Huyện Hạ Hoà
Địa chỉ: Huyện Hạ Hoà - ĐT: (0210) 3883157
Chi cục trưởng:         Ô. Nguyễn Văn Bình
Phó Chi cục trưởng:  B. Ngô Thị Ái Quỳnh
Email: hahoapth@gso.gov.vn


5. Chi cục Thống kê Huyện Thanh Ba
Địa chỉ: Huyện Thanh Ba - ĐT: (0210) 3885229
Chi cục trưởng:           B. Lê Thị Hồng Nhung
Phó Chi cục trưởng:    B. Lê Thị Quỳnh Hợp
Email: thanhbapth@gso.gov.vn


6. Chi cục Thống kê Huyện Phù Ninh
Địa chỉ: Huyện Phù Ninh - ĐT: (0210) 3829025
Chi cục trưởng:          Ô. Hoàng Văn Chính 
Phó Chi cục trưởng:   B. Lê Thị Thủy
Email: phuninhpth@gso.gov.vn


7. Chi cục Thống kê Huyện Yên Lập
Địa chỉ: Huyện Yên Lập - ĐT: (0210) 3870189
Chi cục trưởng:        Ô. Nguyễn Quyết Thắng
Phó Chi cục trưởng: B. Phạm Thị Tuyết Mai
Email: yenlappth@gso.gov.vn


8. Chi cục Thống kê Huyện Cẩm Khê
Địa chỉ: Huyện Cẩm Khê - ĐT: (0210) 3889112
Chi cục trưởng:         Ô. Hà Ngọc Thư  
Phó Chi cục trưởng:  B. Cao Thị Kim Oanh
Phó Chi cục trưởng:  Ô. Lê Văn Lộc 
Email: camkhepth@gso.gov.vn


9. Chi cục Thống kê Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Huyện Tam Nông - ĐT: (0210) 3879165
Chi cục trưởng:         Ô. Nhâm Quang Ngọc
Phó Chi cục trưởng:  B. Nguyễn Thị Hồng Tám
Email: tamnongpth@gso.gov.vn


10. Chi cục Thống kê Huyện Lâm Thao
Địa chỉ: Huyện Lâm Thao - ĐT: (0210) 3825788
Chi cục trưởng:          Ô. Bùi Quang Đạo 
Phó Chi cục trưởng:   B. Phạm Thị Thanh Tâm
Email: lamthaopth@gso.gov.vn


11. Chi cục Thống kê Huyện Thanh Sơn
Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn - ĐT: (0210) 3873225
Chi cục trưởng:          Ô. Trương Quốc Toản
Phó Chi cục trưởng:   Ô. Đinh Văn Sửu   
Email: thanhsonpth@gso.gov.vn


12. Chi cục Thống kê Huyện Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Huyện Thanh Thuỷ - ĐT: (0210) 3877124
Chi cục trưởng :        B. Nhâm Thị Thu Hằng
Phó Chi cục trưởng:  B. Đỗ Khanh Tuế
Email: thanhthuypth@gso.gov.vn


13. Chi cục Thống kê Huyện Tân Sơn
Địa chỉ: Huyện Tân Sơn - ĐT: (0210) 3615084
Chi cục trưởng:           Ô. Nguyễn Xuân Trường 
Phó Chi cục trưởng:    B. Phạm Thị Hồng Thao
Email: tansonpth@gso.gov.vn
 
LÊN ĐẦU TRANG