Liên kết website

Chinh phu
Phú Thọ
Tổng cục Thống kê
Bộ kế hoạch và đầu tư

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 516

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17857

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1199014

Hội thống kê tỉnh Phú Thọ

Trang nhất » Giới thiệu

Các phòng nghiệp vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
CÁC PHÒNG THỐNG KÊ THUỘC CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

   1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thống kê Tổng hợp
Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thống kê tổng hợp và công tác thống kê tài khoản quốc gia trong phạm vi tỉnh Phú Thọ.
   2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thống kê Nông nghiệp
Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động thống kê trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
   3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng
Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động thống kê trong các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng và đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
   4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thống kê Thương mại
Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động thống kê trong các lĩnh vực: thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, giá cả và giao thông, vận tải, bưu chính – viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
   5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động thống kê trong các lĩnh vực: dân số, lao động, thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, xã hội, môi trường, đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
   6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính
Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tài chính – kế toán, tài sản, xây dựng cơ bản, thi đua – khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, văn thư, lưu trữ và hành chính – quản trị đáp ứng yêu cầu hoạt động của Cơ quan Cục Thống kê và của các Chi cục Thống kê huyện, thành, thị trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ;
   7. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Thống kê
Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý; điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động: thanh tra chuyên ngành thống kê, phương pháp chế độ thống kê, tuyên truyền, công nghệ thông tin, xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân./.

Các phòng nghiệp vụ thuộc văn phòng Cục


1. Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT: (0210) 3847407
Trưởng phòng:             Ô. Đỗ Anh Chiến
Phó Trưởng phòng:      Ô. Nguyễn Đức Dự
Email: hanhchinhpth@gso.gov.vn


2. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã ĐT: (0210) 6272204
Trưởng phòng:             Ô. Đinh Khắc Luyện
Phó Trưởng phòng:      Ô. Nguyễn Duy Hùng
Email: vanxapth@gso.gov.vn


3. Phòng Thống kê Tổng hợp ĐT: (0210) 3849012
Trưởng phòng:            Ô. Nguyễn Huy Linh 
Phó Trưởng phòng:     B. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Email: tonghoppth@gso.gov.vn


4. Phòng Thanh tra Thống kê ĐT: (0210) 2211054
Trưởng phòng:            B. Hoàng Minh Lê 
Email: thanhtrapth@gso.gov.vn


5. Phòng Thống kê Thương mại ĐT: (0210) 6272203
Trưởng phòng:            Ô. Phạm Nam Hải
Phó Trưởng phòng:     Ô. Đặng Trần Tuấn
Email: thuongmaipth@gso.gov.vn


6. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng ĐT: (0210) 3843344
Trưởng phòng:            Ô. Nguyễn Chí tiêu (Phó Cục trưởng kiêm Trưởng phòng)
Phó Trưởng phòng:     Ô. Đỗ Mạnh Hà
Phó Trưởng phòng:     B. Nguyễn Thị Lan Anh
Email: congnghieppth@gso.gov.vn


7. Phòng Thống kê Nông nghiệp ĐT: (0210) 6272623
Trưởng phòng:           Ô. Nguyễn Hiền Minh (Phó Cục trưởng kiêm Trưởng phòng)
Phó Trưởng phòng:    B. Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Trưởng phòng:    B. Phùng Thị Bích Thủy
Email: nongnghieppth@gso.gov.vn  
LÊN ĐẦU TRANG